Seapower Second to None

IRIS

Seapower New Sensation
&
Wavecatcher Karma in a Dream

Iris vid älven

PRA & FN hereditärt fri

Iris är efter två av våra egna, Karmen & Messi!

Iris är utställd med CK och R-Cert.